Предложение: Българско Виртуално Читалище chitanka.info

От вчера следя всичко, свързано с chitanka.info – сайтът, който помага на мен, а и вероятно на много други българи в чужбина, да четем книги на български (било за самите нас, било за да прочетем на децата си, доста често родени в чужбина, някоя класическа българска приказка или “Под игото”). Цялата акция на ГДБОП е поредният кьорфишек, предназначен да вдигне шум около спорната ефективност на настоящето българско правителство, и да покаже, че “органите” са толкова заети да гонят организираната престъпност, че не им остава време да се занимават с разни дребни наркодилъри или болни бизнесмени.
Аз не съм адвокат! Инженер съм. И като такъв погледнах набързо в няколко български закона, за да събера информация за това как цялата ситуация може да се съвмести с настоящето българско законодателство:

 1. Закон за авторското право и сродните му права, член 24, алинея 9. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.):

  възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

  Библиотека… Кой закон урежда библиотеките?

 2. Закон за обществените библиотеки
  Народната библиотека е само една в цялата страна. Регионалните библиотеки са тясно свързани с кмет на община, т.е. с политика (чл.28). Общинските библиотеки – също (чл.34). Раздел V обаче представлява особен интерес:

  Чл. 37. (1) Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните читалища и се създават съгласно Закона за народните читалища.
  (2) Читалищните библиотеки изпълняват следните функции:
  1. събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд;
  2. извършват библиотечно-информационно обслужване и осъществяват подвижни форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост;
  3. извършват краеведска дейност;
  4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи;
  5. съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията.
  (3) За поддържаните от читалищните библиотеки библиотечни колекции, които съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното наследство.

  Остава да се провери как се създава читалище.

 3. Закон за народните читалища

  Член 3:
  (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:
  1. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
  2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
  3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
  4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
  5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) осигуряване на достъп до информация.
  (2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) За постигане на целите по ал. 1 читалищата извършват основни дейности, като:
  1. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

  Според същия закон, читалище се създава по процедурата, описана в членове 8 и 9. Необходимо е учредително събрание, на което се изисква присъствието на поне 150 дееспособни физически лица (за градовете). Законът не постановява, че учредителите трябва да присъстват на същото физическо място, т.е. учредителното събрание би могло да се проведе и под формата на конференция по интернет. Вписването на читалището в регистъра на окръжния съд се извършва без такси по писмена молба от настоятелството.
  След избирането на читалищно настоятелство, трябва да се помисли и за финансиране на читалището и прилежащата му библиотека. Моето предложение е при приемане на членове на читалището, което ще се осъществява онлайн, при регистрация в сайта на chitanka.info, да се препоръчва дарение в размер на 1 лев/долар/евро на месец. Даренията могат да се събират чрез PayPal. По този начин читалищното настоятелство ще разполага със средства за закупуване на необходимата техника и други разходи, свързани с администрирането и поддръжката на сайта на Българското Виртуално Читалище. (Много бърза сметка показва, че Фейсбук групата “Да спасим www.chitanka.info!!!” има над 3400 регистрирани члена – и ако половината от тях се запишат за членове на Виртуалното читалище и платят по 1 лев, бюджетът ще разполага с 1700 лева на месец…)

Аз ще участвам доброволно и безплатно в инициативна група за създаване на необходимата документна база за регистриране на Българско Виртуално Читалище chitanka.info, бих се записал като един от първите му членове и бих платил членския си внос за години напред. Четенето на български книги е едно от любимите ми занимания и не бих искал да се лишавам от него! Както е видно от горецитираните закони, съществува напълно законен (поне според действащото законодателство) и бърз начин да се положи основата на нещо, срещу което ГДБОП би била легално безсилна – не че сегашната ситуация е незаконна, просто българските закони често са написани с очевидни пропуски в тях и са отворени за широка интерпретация от страна на служби и органи…

За контакти: владо на георгиеви точка ком, както и през Фейсбук групата.

23 thoughts

 1. Подкрепям Ви! Държавата вместо да пресладва такива начинания трябва да ги подкрепя- Нещо по-вече,правителството трябва да организира и финансира качването на електронни носители и до предостави чрез интернет на Българите и особено на подрастващите всичките културни инаучни достижения,знания и информация а не да си играят на ченгета под свирката на разни бизнесмени и лобита.

 2. На мен ми се струва не само интересно и полезно, но и изпълнимо твоето придложение.
  Подкрепям го!

  ПП Пускам линк към него и при мен.

 3. Дявол чете евангелието… нека някой юрист да се изкаже. Иначе ако си прав, аз съм съгласен!

 4. @Пламен – може би е защото от 12 години живея в САЩ, може би е защото вече съм малко песимист… но нямам никакво доверие на нещата, с които се захваща българската държава. Още не съм видял нещо, доведено до завършек в срок. Така че вместо да се надяваме на държавата, по-добре да видим какво можем да направим без (или въпреки) нея.

 5. @Калоян: Според мен ако един закон може да стане ясен след намеса на юрист, значи не е добър :). Както казах, горното предложение е плод на логично мислене и 15 минути, прекарани в четене на закони.
  Ако някой има други предложения, които ще синхронизират Читанка, а и други подобни библиотеки, със съществуващите закони – аз съм отворен да слушам.

 6. Вижте, аз също не съм юрист, а инженер, но цитирания член от ЗАП поставя копирането и архивирането на разрешителен режим, т.е. недвусмислено изброява случаите, в които това е разрешено. Следователно става дума за отделни казуси свързани с ИЛИ, а не И. От което следва моментално, че само от формулировката

  “…; с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;”

  е достатъчна. ГДБОП са в нарушение на законите, не знам как юристконсултите на МВР тълкуват закона, но явно е като дявола – Евангелието. Ако съм прав (а аз не виждам логическа постановка, която да обори фактите в закона), то ГДБОП са една организирана криминална група, която освен всичко друго има наглостта да се хвали публично и да разпространява запис на криминалните си деяния. Тоест си имаме работа с мафия, претендираща да се бори с мафията и изпълняваща частни поръчки за разчистване на пазар. Бедна му е била фантазията на Оруел…

 7. Подкрепям идеята напълно. Възхитена съм от читанка.инфо. Когато искам да прочета нещо, обикновено го намирам там!
  Случва ми се непрекъснато да търся някоя книга, която искам да прочета, но не мога да я открия – нито нова, нито на старо. Звуня по издателствата като луда,да ги питам за останали единични бройки, отговорът е нямаме. Питам ги, а смятате ли да я преиздавате и кога, отговорът -не. Еми от къде да си намеря книгата тогава???
  Ако решите идеята за читалище да се реализира,имате и моя глас!

 8. Според мен изобщо не е необходимо да се прави читалище, което да прави обществена библиотека. Законът за азвторското право в чл. 24 ал.1 т.9 изисква библиотеката да е общодостъпна, а не непременно обществена. Може и частна да е, или всякаква друга. Трябва обаче да е общодостъпна, т.е. да няма фейсконтрол примерно и да не използва произведенията за търговески цели.
  chitanka.info беше точно такава библиотека, но за съжаление това не я спаси от ГДБОП.

 9. Чудесна идея, мисля,че ще намери много привърженици

 10. Идеята е чудеста, но тя предполага че тук трябва да вземат думата, събствениците на Читанка. Ако и те са съгласни, значи е време да отворим страница за членове.

 11. @Венко: МОже и да греша, но в българското законодателство понятието “библиотека” е дефинирано само в Закона за обществените библиотеки. Ако някой знае по-добре, нека да ме поправи.
  @Росица: Свързах се с Борислав Манолов и той няма нищо против.

 12. @Владо, в този закон няма явно казано, че “обществена” е равностойно на “държавна” или “общинска”. Същевременно целият закон се отнася за държавно финансирани структури, вкл. и читалищните библиотеки:

  Чл. 6. Министърът на културата осъществява държавната политика по отношение на обществените библиотеки, като създава условия за тяхното развитие.

  Чл. 65. (В сила от 01.01.2010 г.) (1) Читалищните библиотеки се финансират от бюджета на съответното читалище въз основа на нормативи за държавни дейности.

  Проблем е и тясно териториалното определение за дейността:

  Чл. 37. (1) Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните читалища и се създават съгласно Закона за народните читалища.

  Това не изключва извършването на такава дейност от частни юридически или физически лица, щом няма изрична забрана в закон. Само ще трябва да се намери удобната юридическа форма. Вероятно НПО. Предполагам, че аналогични проблеми са имали и частните училища, но при тях има “стопанска дейност” (т.е. приходи с цел печалба), което не е необходимо в случая.

  В заключение – необходим е добър екип от юристи. Дали ще се намерят доброволци с подходящи знания?

 13. Мисля, че най-важното в случая е дали за произведенията налични в сайта наистина има съгласие от авторите, за които такова се изисква по ЗАПСП разбира се. Ако липсва такова, не е редно да се публикуват и създателите на сайта за съжаление ще имат проблеми занапред.

 14. Искам си Читанката !
  Заставам зад идеята за Българско Виртуално Читалище и Виртуална библиотека към него!
  Убеден съм, че българския народ, повече от всякога има нужда за това!
  Моля читалищните и библиотечните работници да изкажат своето мнение по активно и категорично! Защитавайки Читанка, те ще защитят не само себе си, свободното разпространение на словото, но и неминуемото бъдеще!

 15. В текста на закона пише ОБЩОДОСТЪПНА, а не обществена библиотека. По общодостъпна от читанка-та не се сещам.

 16. @др: Моята логика следва пътя на “а как се дефинира ‘библиотека’ “… Друга законова дефиниция освен по Закона за обществените библиотеки не успях да открия. Бих бил благодарен ако някой може да ме насочи към законовата дефиниция за “общодостъпна библиотека” – това ще ми помогне с детайлите по гореописаното предложение.

 17. Поздрави за инициативата!

  Според моя приятелка юрист няма законова дефиниция за “общодостъпна библиотека”:

  http://choveshkata.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=274#p2039

  Вероятно ще трябва да се отправи директно запитване.

  Това също може да ти е полезно:

  http://choveshkata.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=274#p2048

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *