Получаване на лекарства с рецепта

Отговoр на въпрос на Дончо за това как се получават лекарства с рецепти в САЩ:

  1. Първоначална партида
  2. Отдавна не съм виждал хартиени рецепти – както и хартиени бележници – в докторски офис. Когато лекарят влиза в стаята, за да прегледа пациента, обикновено се движи с един нетбук, който е свързан с мрежата в офиса и служи на доктора за електронен картон. Цялата здравна информация за пациента се съхранява електронно. При необходимост от издаване на “рецепта”, лекарят пита пациента от коя аптека би желал(а) да си получи лекарството (това зависи както от местоположението на аптечните клонове, така и от застраховката на пациента). Рецептата бива издадена електронно и засилена по електронната поща до съответната аптека. Пациентът получава съобщение по електронната поща, а може да се обади и по телефона в аптеката. След като се получи потвърждение, че рецептата е забъркана, пациентът минава през аптеката (може и през drive-through прозореца – повечето аптеки имат такива), и си получава хапчетата/сиропа, както и няколко листа информация за лекарството и ефектите от него. На етикета на лекарството пише за колко още партиди важи текущата рецепта (примерно – още 3 презареждания по 30 хапчета), като тази информация се запазва и в информационната система на аптеката.

  3. Допълнителни количества – от аптеката
  4. При изчерпване на наличното количество лекарство и при нужда от презареждане пациентът може да се обади по телефона в аптеката, да мине през уеб-сайта им или да им изпрати електронна поща, като упомене номера на рецептата си и попита кога ще може да спре да си получи новата партида лекарство. Доколкото помня, ограничения кога може да се получи дадено лекарство няма.

  5. Лекарства по пощата
  6. Другата възможност за получаване на лекарства с рецепта е по пощата – съществуват фирми, специализирани в доставка на такива лекарства. Не съм използвал тази възможност и не ми е ясно как точно се изпраща рецептата, но ще е нещо подобно на процедурата с аптеките. Важно е да се отбележи, че обикновено аптеките дават доза лекарство за 30 дни, докато по пощата пациентът има избор – 30-дневна или 90-дневна доза (като цената на 90-дневната не е тройната цена за 30-дневната доза, а обикновено множителят е около 2.5, така че този вид доставка излиза по-евтино).

Това е. Кратко, точно и ясно. И без аптекари, които си интерпретират разни правила, както на тях им изнася. Обикновено законовите разпоредби са разпечатани и окачени около гишетата, а колкото пъти ми се е налагало да питам аптекарите или помощниците им за някаква информация, винаги съм бил изслушван с уважение и съм получавал любезни отговори (но винаги с уговорката, че те са само аптекари, а не лекари…).

3 thoughts

  1. Владо, не разбрах кой и как плаща тези лекарства? Ако ги плаща застраховката има ли някакви лимити?

  2. Здравко – в момента пиша статия за здравните застраховки, в която има отговор на въпроса ти.

  3. Ле ле, на фона на БГ действителност това си е направо научно-фантастичен роман.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *