Прoцедурно време за обработка на документи по имиграционни дела

Получавам доста въпроси от читатели за това как може да се види колко време отнема обработката на документи за различни имиграционни дела. В настоящата статия ще опиша алгоритъма, който аз използвам. За пример ще използвам кандидатстване за зелени карти (имигрантски визи) на родители на американски гражданин.

 1. Проверка дали съответната категория има ограничения за годишна бройка отпускани визи – във визовия бюлетин на Department of State. Проверявам какво казва последния бюлетин за категорията “Родители на американски гражданин” – в главата “Family-Sponsored Preferences” не съществува такава категория. Виждам само “несемейни синове и дъщери на граждани”, “партньори и деца плюс несемейни синове и дъщери на притежатели на зелени карти”, “семейни синове и дъщери на граждани” и “братя и сестри на възрастни граждани”. Сроковете за чакане на тези категории са дадени в таблицата в точка 5 – таблицата показва датите, когато са заведени делата, обработвани от имиграционните служби в момента. Времето за чакане при първата категория (“несемейни синове и дъщери на граждани”) например е около 6.5 години за българи (втори ред, втора колона от таблицата).

  Това ме кара да мисля, че категорията “родители на граждани” е без годишни ограничения за бройката издавани визи, но правя и втора проверка, за да съм сигурен.

 2. Immihelp.com – раздел Family-based immigration, статията за категориите. “Родители на гражданин” се пада категория IR5 и наистина няма ограничения за визите.
 3. Процедурата за кандидатстване е описана тук (на официалния сайт на имиграционните служби) и тук (на Immihelp). Номерът на формуляра, който се подава, е I-130.
 4. Ако кандидатите за зелена карта (родителите на американския гражданин) са вече в САЩ, документите им ще бъдат изпратени за обработка или във Vermont Service Center (VSC) или в California Service Center (CSC) в зависимост от това в коя част на страната пребивават. Отивам да проверя времената за обработка на I-130 в тези два центъра:

  Vermont: Категория I-130, подточка “U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21”. Информация е последно публикувана на 18 ноември 2008, като таблицата е датирана 30 септември 2008. В тази категория са били обработвани документи, подадени към 26 февруари 2008, т.е. чакането е около 7 месеца от подаването на документите.

  California: чакането за категорията е 6 месеца.

  След като документите са приети от имиграционните служби, на подателя бива издаден входящ номер, чрез който могат да се следят промени в статуса на молбата – тук.

 5. Даже и ако родителите живеят в България, документите за молбата се подават по гореописания ред в САЩ ако американските граждани, спонсориращи родителите си, имат постоянен адрес в САЩ (малко повече информация за това има на сайта на американското посолство в София).

Важно е да се отбележи, че тези срокове започват да текат от приемането на документите в USCIS. Процесът по приготвяне на документите отнема още една или няколко седмици преди самото подаване. Таксите за подаване на документите ($355 на човек за I-130) са описани и на сайта на USCIS, и на Immihelp.

Както и преди, предупреждавам четящите, че не съм адвокат по американско имиграционно право и настоящия материал отразява моите изследвания по въпроса, без да претендирам за напълно изчерпателни знания. В статията има връзки към други сайтове, на които всеки може да чете и да се опитва да интерпретира законите. Но както винаги, най-добре е да се работи с професионалист – адвокат по американско имиграционно право.

One thought

 1. Много благодаря!Бяхте полезни за мен и продължавам напред!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *