Регистрация за гласуване в Ню Йорк

Дискусиите за евентуално въвеждане на задължително гласуване в България, регистриране на гласоподаватели и проблемите около изборите ми припомниха да намеря малко повече информация за това как се съставят избирателните списъци в моя щат – Ню Йорк. Още преди ми е правило впечатление, че формулярът за кандидатстване за шофьорска книжка съдържа в себе си част за регистрация на гласоподаватели !?! Сайтът на щатската избирателна комисия (NY Board of Elections) ми даде търсените отговори.

За да може да гласува, индивидът трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е гражданин на САЩ;
  • Да е навършил(а) 18 години в годината, в която се регистрира за избирател (но за да може да упражни правото си на глас, трябва да има навършени 18 години преди деня на изборите – който винаги се пада на първия вторник през месец ноември);
  • Да е живял(а) на настоящия си адрес поне 30 дни преди изборите;
  • Да не е в затвора или да е освободен на изпитателен срок за углавно престъпление;
  • Да не гласува никъде другаде.

Формулярът за регистрация трябва да се изпрати до общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборите. Комисията изпраща известие до всеки регистриран избирател и потвърждава правото им на гласуване. Законът не задължава гражданите да носят документ за идентификация в деня на изборите, така че самоличността на избирателите се потвърждава в момента на попълване на формуляра за регистриране на гласоподавател – в него се вписва или номерът на шофьорската книжка (която служи и за лична карта…), или последните 4 цифри от номера за социална осигуровка. Ако проверката на самоличността не е установена преди изборите, комисията уведомява съответните граждани да си носят документ за самоличност в самия изборен ден.

Формулярът за регистрация включва и секция, в която се заявява принадлежността към дадена партия – това се прави с цел гласоподавателите да бъдат допуснати до първичните избори за кандидати на тези партии.

Начините за регистрация за гласуване са няколко – лично, по телефона, по пощата, онлайн или чрез местния КАТ (NYS DMV). Ако човек не се регистрира, не получава правото да гласува. Бързата справка за избирателната активност ми показа, че за периода 1948-2004 тя е твърдо над 50% за президентските избори.

Дали подобна система би направила гласуването в България по-лесно? Или все още подобни “доброволни” начинания са неприложими там…

2 thoughts

  1. Добавка: във Вашингтон, окръг Колумбия, не се гласува на федералните избори. Затова и девизът им е “taxation without representation”.

  2. 🙂 Горките те… Ама така е, там са предимно хора, които работят за правителството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *