One thought

  1. В деня след изборите поне тези табели бяха изчезнали, както и повечето други от пред къщите на хората. Смятам, че до още няколко дни всички ще изчезнат и няма да загрозяват пейзажа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *