Надвнесен Данък Социално Осигуряване

Данък Социално осигуряване (Social Security Tax) се удържа от всички работници през годината в размер 6.2% от заплатата им (работодателят внася още 6.2%). До скоро обаче аз лично не знаех, че държавната администрация определя таван на годишния доход, върху който може да се удържа този данък – сумата за финансовата 2006-а година (FY2006) е $94,200, а за FY2007 ще е $97,500 (източник – сайтът на Social Security Administration). Ако в дадена финансова година сте работили за двама или повече работодатели, които са ви плащали заплата, най-вероятно всички работодатели са ви удържали по 6.2% от заплатата за този данък. Тъй като доходите ви над определения таван за финансовата година са необлагаеми, когато попълвате годишната си декларация за данък общ доход, можете изискате надвзетите ви суми за данък социално осигуряване да ви бъдат върнати – това е ред 67 от формуляр 1040 за FY2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *