Немили-недраги.нет

Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно със самата земя и откриваше съществуванието на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време браилските пиаци. Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво над нея, щеше да види благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапсана дъска със следующия надпис: Народна кръчма на Знаменосецът!

Това е цитат от “Немили-недраги” на Иван Вазов. В споменатата кръчма на Странджата се събирали на раздумка българските хъшове в Браила. А ако и вие живеете в чужбина и искате да посетите виртуална българска кръчма, можете да я проверите на nemili-nedragi.net. Форумът е започнат като място за виртуална раздумка и разпускане и сбор на хъшове – главно от чужбина, но всеки е добре дошъл. Правилата са само две – пише се на кирилица и личните обиди към другите участници не се допускат!

На добър час!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *