iPhone = споделена търговска марка

Днес прочетох новина, че Apple и Cisco са се разбрали за съвместно използване на запазената марка iPhone. Така се разрешават проблеми – с взаимно съгласие и за взаимна изгода. Това е много по-добре за всички от безкрайни съдебни процеси и ежедневни разпри.

Сега ще дебна да видя кога ще пуснат iPhone в продажба…

3 thoughts

  1. Просто са приложили принципа, за което формулиране Джон Наш е получил нобелова награда – грубо перефразирано: кооперирането води до по-голяма печалба от конкуренциата 😉

  2. @zdravko: Аз си мисля, че щом Apple и Cisco можаха да се споразумеят за американския пазар, няма да е проблем да се разберат и с тази канадска фирма – още повече че тя е доста по-малка и според мен ще може по-лесно да се стигне до съгласие за евентуално споразумение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *