За пенсионирането в САЩ: Помогнете си за по-добро бъдеще

Ключът за успешното ви пенсиониране е във вашите собствени ръце – днес! Като спестявате за пенсия – или чрез работодателя си, или чрез собствена пенсионна сметка – добавяте стойност към финансовите си ресурси, които ще са ви потребни в бъдеще. Защо е толкова важно да почнем да спестяваме още сега?

Колкото повече време прекарвате без да спестявате за пенсия, толкова по-трудно става да натрупате сумата, с която ще можете да живеете приличен живот на старини. Ето защо колкото по-рано започнете, толкова по-добре ще е за вас след години:

  • Ранният старт дава повече време на трупаните от вас финанси да нарастват – това е процесът на растеж на парите ви чрез реинвестиране на текущите ви печалби, които на свой ред също започват да ви носят доходи.
  • По-лесно е да се спестява “с малки суми, но редовно и за по-дълго време” отколкото да трябва да отделяте голяма част от приходите си за пенсионно спестяване в края на кариерата си.
  • Най-вероятно ще са ви потребни повече пари отколкото са били нужни на родителите ви или на баби и дядовци, ако искате да живеете в комфорт след пенсионирането си – цените растат постоянно, а статистиките показват, че в днешно време пенсионерите живеят повече години след като спрат да работят.

Пример – защо е важно да започнем отрано:

Джон не е спестявал за пенсия преди да навърши 45 години, когато започнал да внася по $300 месечно в продължение на 20 години, или общо $72,000. Ана започнала да отделя пари за пенсия още на 25-годишна възраст – с месечна вноска $100 в продължение на 40 години, или общо $48,000. И двамата се пенсионират на 65 години. Кой ще има повече събрани пари?

Инвестирана сума Години Възвращаемост (*) Сума при пенсиониране
Джон $300/месец 20 години 8% $176,706
Ана $100/месец 40 години 8% $349,101

Както се вижда от горния пример, Ана се пенсионира с много повече налични пари поради ранния си старт и въпреки факта, че вноската на Джон е три пъти по-висока, а внесената от него сума надвишава цялата внесена от Ана сума с 50%. Въпреки това Ана се пенсионира с около два пъти повече налични долари от Джон.


(*) Възвращаемостта в горния пример е теоритично фиксирана на твърди 8% годишно – но това е само допускане…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *