Home Alone

Бях чувал, че възрастта, под която не можете да оставяте детето си само в къщи, е регулирана със закон в USA. Онзи ден се сетих за това и се разрових. Ето какво открих поне за Ню Йорк:

Хората често питат OCFS [Офис за детски и семейни дела на щата Ню Йорк] коя е правилната възраст, когато може да се остави детето само в къщи, и също каква е подходящата възраст да се позволи на детето да се грижи за други деца (babysitting). Няма единствен отговор на тези въпроси. Всички деца се развиват с различна скор0ост и със собствените си специални възможности и нужди. Някои от тях са отговорни, интелигентни и достатъчно независими да бъдат оставени сами в къщи на възраст 12 или 13 години. Също така има тийнейджъри, които нямат изградено чувство за отговорност или си имат специални нужди, което ограничава възможността да бъдат в безопасност ако са сами в къщи. Родителите и настойниците трябва да вземат интелигентни и резонни решения.

Следват няколко точки, които могат да помогнат при взимането на решение дали дадено дете може да се остави само. Имайте предвид, че това е само началото. Списъкът не включва всички възможни решения и не е предвиден да бъде цялостен и интелигентен граф на решенията:

  • Анализирайте детето: Колко е зряло? Как се чувства относно заобикалящата го среда? Какво е направило преди, за да ви убеди, че е готово да поеме този вид отговорност?
  • Анализирайте способностите и знанията на детето: Знае ли кога и как да се свърже с помощ при извънредни обстоятелства? Способно ли е да си приготви храна самичко? Има ли опасности за детето наоколо – ножове, инструменти, печка или фурна?
  • Анализирайте обстоятелствата: Къде ще оставите детето само? За колко време?

Можете д се запитате същите неща когато обсъждате дали детето е достатъчно зряло, че да се грижи за други деца. В този случай обаче трябва да се разгледат както факторите, които ще определят дали по-голямото дете е подходящо за babysitter, така и нуждите на малкото дете, за което ще се грижат. 12-годишно дете може да няма никакви проблеми да бъде оставено само за два часа следобед. Но е възможно същото това дете да не е достатъчно зряло да се грижи за друго 5-годишно дете за същия период от време.

Официалният източник на тази информация е тук. Опитът ми показва, че такава секция с въпроси и отговори на сайт на официална институция (каквато е този офис) имат силата на законов акт, така че са достатъчно основа за решение от страна на родителите. Не можах да намеря никъде параграф, който да казва, че е незаконно да се оставят деца под 12 години (например) сами в къщи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *