Внасяне на данък общ доход през годината

Федералният данък общ доход в USA трябва да се внася редовно през годината, в която се печелят доходите. Има два начина за това:

  1. Чрез удръжки от страна на работодателя – при започване на работа работникът попълва формуляр W-4, с което дава на работодателя си ориентир какъв процент федерален ДОД трябва да се удържа от всяка заплата. Работодателят удържа данъци и от допълнителните доходи на работника, които минават през фирмата – бонуси, комисионни, [облагаеми] вноски за пенсия и други такива плащания. В този случай удържаните суми се изплащат на IRS от работодателя, но титуляр на “сметката” е работникът.
  2. Приблизителен данък – ако никакъв работодател не ви удържа вноски за ДОД (или удържаните вноски са по-малко от данъка, който очаквате да дължите в края на годината) или работите за себе си, най-вероятно ще се налага да платите данък през годината. Този данък трябва да се плаща и за доходи от дивиденти, лихви, наеми, лицензионни такси и печалби от фондовата борса.

Публикация 505 на IRS съдържа всичката необходима информация за определянето и размера на приблизителния данък. Най-важната подробност е, че данъкът трябва да се внесе на четири вноски – парите трябва да бъдат получени в данъчната служба до 15 април, после до 15 юни, след това до 15 септември и най-накрая до 15 януари. По-добре е да се надвнесе данък, който после ще бъде върнат, отколкото сумата да не достига, защото при такива случаи има наказателни такси. Такъв данък трябва да се внася навреме даже и ако си имате основна работа и освен нея си докарвате приходи от странични проекти и занимания. В публикацията има няколко метода за определяне на размера на дължимия през годината данък. Данъкът може да се промени ако очакваните доходи се променят по което и да е време на годината – в такъв случай размерът на данъка трябва да се преизчисли и сумата на оставащите до края на годината вноски да се промени.

И както винаги – ако се съмнявате, потърсете помощта на някой лицензиран данъчен консултант…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *