Студената река

Преди малко бях слязъл с колелото до велопътеката да си направя обичайните 10 мили за деня, когато открих интересен факт. Днес си беше голяма жега и вечерта след работа все още се усещаше. Но не и до самата река – от нея лъхаше не хлад, ами направо студ. Водата е още студена – река Ниагара свързва езерата Ери и Онтарио, но системата на Великите американски езера стига доста на север и оттам приижда студена вода. Даже се е случвало реката да влачи солидни блокове лед през април или май. Но този факт ми беше много добре дошъл, защото можах да покарам колело на хлад.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *