ДОД в USA: Федерални данъци

Основният формуляр за федерален данък общ доход, която се попълва в почти всички случаи, е 1040. Инструкциите за попълването му могат да се свалят от тук. В него се включват всичките ви доходи за годината – от заплати, от лихви и дивиденти, от търговия с акции на борсата, всякакви други печалби от бизнес или хобита. Четете хубаво каква част от доходите ви е необлагаема с ДОД – например дарения към организации с идеална цел, лихвата по ипотеката ви, местните данъци и такси, които сте платили на щата. Пълният списък от подобни изключения сигурно заема един или два дебели тома, но доста от тях са споменати в инструкциите за формуляра.

Можете да попълните формата 1040 или с помощта на софтуер (онлайн или локално) и да я изпратите до данъчните власти по Интернет (но тази услуга все още е платена, а моята гледна точка е че не е логично да плащам някому за това, че у
леснявам неговата работа…), или да разпечатате формуляра и да го изпратите по пощата. PDF файлът от сайта на IRS може да се попълва на компютър и после можета да си запишете попълненото копие. Препоръчва се да пратите хартиения си формуляр по пощата с обратна разписка, но аз го пускам само препоръчан (Certified Mail) – пощата ви дава един номер, чрез който можете да следите писмото си на тяхния уеб сайт. Ако видите, че е доставено в съответния данъчен център, най-вероятно ще ви го обработят и няма да трябва да доказвате, че сте го изпратили навреме. А навреме обикновено значи пощенското клеймо да е преди 16 април (тази година май е 17-и или 18-и април).

Както и с всяко друго съприкосновение с правителството, най-важното е да имате информация. А тя вече се намира сравнително лесно – почти всичко е онлайн. А от личен опит споделям, че попълването на декларация за ДОД не е чак толкова голяма философия. Да, трябва да се чете внимателно и да се разберат доста неща, но е възможно. А ако не разбирате нещо или ситуацията ви изисква по-задълбочен анализ – консултирайте се с професио
налист поне първия път, питайте много въпроси за декларацията си (имате право, след като плащате някому, а и те ще ви обяснят, защото все пак поемат отговорност), водете си бележки и веднъж като разберете защо и как се прави дадено нещо, следващата година можете да се оправите сами.

Аз вече си пуснах декларацията, че не обичам да чакам последния момент, и сега чакам да ми върнат малко пари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *