Трансплантация на органи – нов закон в България

Прочетох преди няколко дена че пак е приети поправки в закона за донорството на органи в България – сега всички граждани са обявени за донори по подразбиране. Ако това не съвпада с вижданията ви за света и собственото ви тяло, можете да отидете при личния си лекар и официално да заявите, че не желаете да сте донор. Това добре. Няма да пиша добре ли е това или зле – както винаги има две гледни точки… Само искрено се надявам, че процедурата за отказване ще е лека и логична и хората ще могат официално да заявят избора си още “от първия път”, а не да бъдат разкарване и прехвърляни от инстанция на инстанция. Надявам се и че личните лекари ще извършат това, което законът ги задължава – записвам избора на пациента си и се придържат към него.

Само за сравнение – при нас в Ню Йорк процедурата е следната: по подразбиране съществува отказ от донорство на органи. Който желае да стане донор и да помогне на другите, заявява това на гърба на шофьорската си книжка – там има специална графа за това. Подписът на човека трябва да фигурира там, както и подписите на двама пълнолетни свидетели. Има подобна графа и във формуляра за кандидатстване за шофьорска книжка или за подновяването й. Желание за донорство може да се заяви и на сайта на Здравния Департамент на щата. Изборът е ваш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *