Край на лотарията “Зелена карта”

Днес прочетох новината, че Конгресът е гласувал 273-148 за прекратяването на лотарията “Зелена карта”. Още чакам да видя повече подробности, но си мисля, че логичното последствие от това ще е да изкарат DV-2007 до края, т.е. да изтеглят имена, да пратят писма, проведат интервюта и да приемат няколко хиляди имигранти от тази лотария. И после да не обявят нова догодина. Има няколко възможности за интерпретиране на това решение обаче. И все още нищо не е ясно…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *