Христос възкръсна!

Великден е! И отвсякъде се чуват или получават поздравления – “Христос возкресе”. “Воистина возкресе”, обикновено отговаряме ние и забързани продължаваме по пътя си. Но колко от нас вярват във фразата, която изричат? Великден е Велик Ден! Защото в този ден преди много години възкръсна Господ, Когото бяха разпънали. И това е същността на празника. Всички други традиции и обичаи, които годините са добавили, са имали за цел да символизират възкресението, да подчертаят неговото значение за всички, които наистина вярват в Него. Но след толкова много години като че ли сме свикнали да отдаваме значение главно на символите, а не на истинската причина за тях. Яйцата, козунаците и свещите не променят живота ни… Стоенето по един-два часа на стълбите пред църквата заедно с голяма тълпа хора, никой от които не може или не иска да чуе за какво се говори в църквата, не променя живота ни… Имаме избор пред себе си – да вярваме и се опирам
е или на традиции и догми, или на Този, Който възкръсна. И макар че обикновено празнуваме официално с държавата, в която се намираме, за мен и днес беше Възкресение Христово.

Исус възкръсна!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *