Цифров апарат

Не, засега няма да се присъединявам към дискусии за това какъв апарат е добре да си купуваме тепърва. Преди около три години си купихме Sony DSC-P5. По мое мнение този апарат е много свясен за целта, за която го ползваме…